Kdo je copywriter? 

11.01.2022

Copywriter je povolání jako jakékoliv jiné - někdo z vás se možná s tímto pojmem setkal teprve nedávno, ale to nevadí, více si přiblížíme jeho náplň práce v tomto článku. Také se dozvíte, jaké další služby copywriteři často nabízí i na co je třeba se zaměřit při domlouvání spolupráce.

Určitě ale všichni znáte nejznámějšího copywritera - jedná se Chandlera Binga ze seriálu Přátelé, kde se mu podařilo v 9. sérii obsadit místo junior copywritera v reklamní agentuře. Jedná se sice o fiktivní postavu, ale když jsem chtěla poukázat na známost tohoto povolání, je to dostačující  Pro teď necháme fiktivní postavy stranou a budeme se věnovat reálným copywriterům.

Kdo je tedy copywriter?

Jedná se o textaře, jehož úkolem je psát zajímavé a komerčně úspěšné texty. Měl by disponovat kreativitou  a alespoň základními marketingovými znalostmi, které potřebuje pro své povolání.

Copywriteři obecně mohou pracovat pod firmou klasicky na HPP nebo bokem ke své práci formou DPP. Ti, kteří jsou zcela na volné noze, pracují na IČO, a právě na ně se v tomto článku zaměříme.

Copywriter by měl mít své portfolio. Někteří mají své webové stránky, jiní nikoliv. Ovšem každý z nich, by měl mít portfolio svých hotových prací, které vám může zaslat k nahlédnutí před navázáním spolupráce. 

Jaké texty píše? 

Tohle záleží na každém jedinci, může mít širší záběr, nebo se soustředit jen na užší odvětví. Jsou copywriteři, kteří se věnují primárně textům na webové stránky, další zase psaní vědeckých článků a tak dále.

Někteří si poradí s více druhy textů, jako jsou například: 

 • reklamní e-maily, 
 • texty na webové stránky, 
 • články, 
 • popisky produktů, 
 • ale i třeba slogany.

Záleží na tom, co daného člověka baví psát. I jakého oboru se daný projekt týká.

Co by měl schopný copywriter znát?

SEO v textech (SEO - search engine optimization, tzn. optimalizace pro vyhledávače)

SEO se skládá z více částí - především se jedná o technické nastavení, texty, ALTy. Texty jsou ale výraznou součástí. Pokud "copík " tvoří texty pro webové stránky, měl by znát SEO, pracovat tedy také s analýzou KW (keywords). 

Každý schopný copywriter by měl ovládat SEO v textech.

Tonalita značky  (tone of voice, brand voice)

Každá firma i každý podnikatel má určitou tonalitu svého projevu, kterým promlouvá ke svým potenciálním či stávajícím klientům, ať už na webových stránkách, v e-mailingu, na sociálních sítích nebo třeba formou podcastu. 


CTA 

Call to action, v překladu - výzva k akci.  Pro dosahování výsledků a zvyšování prodejů, je důležité v textech pamatovat na začlenění CTA, jedná se o jeden z hlavních základních kamenů k proměňování potenciálních zákazníků na platící zákazníky. 

Důležitost seznámení se s daným projektem 

U dlouhodobé spolupráce je vhodné, aby copywriter znal hodnoty firmy/podnikatele. A byl obeznámen s tématem, kterému věnuje trochu více do hloubky. Prosím ale nepočítejte s tím, že externí spolupracovník za  např. dvouhodinové proškolení bude vědět o tématu tolik jako vy. 

Práce se zdroji 

Pokud copywriter nevymýšlí v článku vše od základu sám, nebo jste mu nedali přesné podklady vy, měl by čerpat z ověřených zdrojů a následně na ně i odkazovat.

Jak dlouho trvá zpracování textů?

Většinou se doba pro zpracování textů pohybuje kolem 7-10 dní, někdy i 14 dní či déle. Ale třeba krátký text na sociální sítě může být do 3 dnů hotový. Obecně  záleží o jaké množství textu se jedná a také na současné časové kapacitě daného copywritera. Dalším aspektem je skutečnost, jak moc zadavatel práce na texty spěchá. Vždy je nejlepší se předem domluvit a i nadále se průběžně se informovat o stavu projektu. Kvalitní spolupráce stojí vždy na vzájemné komunikaci, která je nejvíce potřeba hlavně na začátku spolupráce, než se takzvaně "sladíte".

Jak se pohybují ceny za copywriting?

U začínajících "copíků" bývá cena kolem 250 Kč/hod,  u zkušenějších se hodinová sazba pohybuje kolem  500-700 Kč/hod, nejdražší z nich mívají "hodinovku"  kolem 1000 Kč i více.

Můžete také setkat s cenou za NS  (1 normostrana odpovídá 1800 znakům včetně mezer), většina copywriterů tohoto způsobu nacenění nevyužívá, protože na 1 NS mohou strávit jednu hodinu, nebo také tři. 

Tento článek píšu na začátku roku 2022, proto počítejte s tím, že s rostoucí inflací, se časem samozřejmě ceny opět promění.

Ušetřete čas a před navázáním spolupráce si zavolejte

Rychlý call pomůže spoustu věcí ujasnit a nastavit efektivně spolupráci hned od začátku. Zavolejte si přes telefon nebo online hovor, nestrávíte tolik času psaním dlouhých e-mailů.

Stačí hovor na 10-20 minut. Zadavatel sdělí představu o spolupráci, copywriter nastíní, jak pracuje a vyptá se na vše důležité. Upřesníte si konkrétně rozsah práce, časový plán i finanční ohodnocení. Někdy se také domluvíte na zálohách. To už má každý copywriter nastavené individuálně. Zálohy se využívají z důvodu, aby textař věděl, že spolupráci myslíte vážně a mohl si na vás rezervovat potřebný čas.

Může se samozřejmě také stát, že vaše představy se budou rozcházet, a tak alespoň hned na začátku zjistíte, že je lepši navázat spolupráci jinde. 

Na co je dobré se zeptat během spolupráce?

Pokud copywriter netvořil texty pro váš web, ale napsali jste si je sami - požádejte ho o zpětnou vazbu.

Copywriter tráví hodně času na webových stránkách nad různými texty a hlavně má také ještě zdravý odstup od vašeho projektu - což člověk, který na projektu pracuje už několik let, prostě mít nemůže. Schopný textař vám tak může poskytnout zpětnou vazbu,  zda jsou texty srozumitelné, zajímavé a v souladu s vaším záměrem.

Jaké další služby copywriteři často poskytují?

Jednou ze služeb je copyediting (tedy úprava již hotových textů), existují však vedle copywriterů i samostatní copyeditoři. Copywriterům i copyeditorům často pomáhají korektoři, přece jenom druhé oko pro kontrolu každého detailu je někdy potřeba. 

UX writer je další samostatná profese. Tito textaři spolupracují většinou na projektech s UX designery,  zaměřují se na kratší, srozumitelné texty. Provádějí uživatele během procesů na webových stránkách, ve formulářích, chatbotech, aplikacích a podobně. Jejich hlavním úkolem, je dbát na UX (= user experience, neboli uživatelskou zkušenost).  O náplni jejich práce lze napsat samostatný článek, můžu k tomu jen dodat svůj úhel pohledu, a ten je takový, že i copywriteři by měli mít určitý přesah do UX writingu.

Současní copywriteři na volné noze velmi často nabízí i další služby:

 • správu sociálních sítí (třeba jako v mém případě i tvorbu grafiky),

 • marketingové poradenství,

 • samostatnou korekturu textů,

 • překlady textů z cizích jazyků do češtiny nebo naopak,

 • školení v oblasti copywritingu,

 • a jiné...


V tomto článku čerpám ze svých zkušeností.  Snažila jsem se odpovědět na nejčastější dotazy začínajících "copíků" i zadavatelů práce, kteří se rozhodli využít služby specialisty na texty.

Na závěr snad můžu jen dodat, že vám přeji úspěšné spolupráce, které vám pomohou dosahovat vašich cílů.

Pokud máte na mě otázky k tomuto tématu nebo byste rádi využili mých služeb copywritingu (případně správy sociálních sítí a marketingového poradenství),  kontaktujte mě.


Anna Gaia Rose