Úvahy o životě

Jakoby vždy, když něčeho dosáhneme, jsme splnili určitý level a pak přišel hned další, o něco těžší, protože přece teď už jsme kompetentnější.

Rozhodla se jít na procházku, utéct na chvíli do přírody, na jediné místo, které ji ještě v tomhle světě dávalo smysl. Po chvíli chůze objevila klidné zapadlé místo, v jehož středu stál pařez jako pozůstatek velmi starého stromu... Mladá dívka s dlouhými plavými vlasy, překrásnou pletí pokrytou několika pihami a očima tak zářivě modrýma, že jen...

Hlavní námět většiny milostných románů a filmů... Žena miluje muže, jež ji není schopen zcela lásku opětovat. Nebo ženu miluje muž, kterému ona lásku nedává, protože ji směřuje muži, který ji odmítá. Jak ironické, když se na to podíváte s nadhledem. Všichni v milostném trojúhelníku někoho nahánějí. Ale nikdy ho nemohou dostat.