V říši snů

11.06.2023

Když královna vedle krále ulehá,
 jeho duše se ztiší a více vnímá její tep,
 tlukot srdce…
 plynutí vesmíru, pomíjivost i nekonečnost.
 
 Duše vzplanou k moudrosti,
 kdy čas se zastaví, duch se propojí
 s moudrostí Země, s vědomím času.

 Ulehají ke spánku, 
 jejich víčka padají,
nové obzory se otevírají
 v každém nádechu a výdechu upadají do říše snů,
 nekonečně krásných hlubin.
 kde poznání čeká,
 na vyzvednuti od člověka
a uchopení do života…

V realitě lidí, kteří už nepoznávají svoje bytí,
jak by také mohli, ve světě plném lží,
kde upřímnost se nenosí.
TI, kdo moc mají, v pravdě, ve svém duchu,
 ji navenek často neukazují,
 právě s pokorou zrají.
 Neboť  onen vzorec života
je v každé buňce těla,
tohož, kdo otevřené srdce má.