Vítej na tomto světě 

03.03.2021


Narodil ses na Zemi. Vítám tě na tomto světě příteli. Tvou zodpovědností bude o sebe dobře pečovat. Tvou radostí bude život sám, bude ale i tvým smutkem.

Svou radost si lépe udržíš, když ji budeš rozdávat. Buď laskavý. Svět ti tvou laskavost oplatí klidem na duši. Až přijde nemoc, promluv s ní a nech jí zase odejít. Až přijde nový přítel do tvého života, důvěřuj mu natolik, nakolik tvé srdce uzná za vhodné, věř ale vždy nejprve sobě. Až se tvé srdce zlomí, nech tu bolest projít skrz tebe a rána se zacelí. Domluv se s rozumem, aby na to ponaučení pamatoval, ale radosti ti neubíral. Domluv se se svým tělem, který pohyb je pro něj ten pravý, kterou činnost chce dělat, aby se cítilo živé a lehké. Aby vnímalo tu nekonečnost vesmíru. Potom ti bude sloužit mnohem lépe. 

Pokud tě zasáhne blesk - využij jeho sílu ve svůj prospěch. Pokud tě zastihne bouře, tanči s kapkami do dalšího úsvitu. Pokud potkáš nešťastné lidi, respektuj jejich neštěstí, je to jejich volba. Pomáhej těm, kteří jsou ochotni na sobě pracovat také sami. A pokud někoho zachraňuješ, i když nechce být zachráněn, zeptej se sám sebe, zda ti za to ten člověk opravdu stojí. Jsi jako moře, jsi jako oceán, odplav vše špatné a udržuj svou vodu čistou. Máš čisté srdce, chraň ho. Jen ty víš, co je pro tebe správná cesta. Jen ty víš, kudy jít a kdy riskovat. Tento svět ti nebude vždy přívětivým přítelem, ale zcela jistě ti bude nejlepším učitelem. Zcela jistě tě nejprve oslabí, aby tě mohl posílit. Proto svůj vlastní přítel bys měl být vždy ty sám. Mluv k sobě laskavě. Objímej ses přijetím. Dívej se na sebe jako na bytost, dívej se na sebe jako na někoho, za koho jsi rád, že je.

  Všichni jednou zmizí, ale ty ne, ty jsi sám se sebou už napořád. Proto mým jediným požehnáním je, nechť jsi sám sobě přítelem.

<3

Anna Gaia Rose