Žena jako posvátná bytost

28.07.2021

ŽENA

Víte, že bohyně lásky byly ženy?

Víte, že bohyně moudrosti byly ženy?

Víte, že matka Země je ženského rodu?

Ano, to vše žena JE.

Muži dříve vzhlíželi k ženské kráse, moudrosti, laskavosti a schopnosti milovat celým srdcem. K jejich ladnosti, divokosti, síle a důstojnosti.

Žena nosí a daruje život. Žena umí cítit rytmus matky Země. Stačí když naslouchá svému vnitřnímu rytmu, své vnitřní moudrosti. Probouzí uvnitř sebe všechny aspekty divokosti i něžnosti. Energie jež se navzájem doplňují, jedna bez druhé nevynikne a svým střídáním vytváří koloběh a rovnováhu. Ženský cyklus je jako jakýkoliv jiný cyklus - jako příliv a odliv, který nám obstarává Luna, krásná záhadná přítelkyně této Země.

My ženy jsme. Narodily jsme se různých tvarů a s různými dary. A každá z nás je originální. Každá z nás je úžasná taková, jaká je.

My nepotřebujeme někoho, kdo nám bude říkat, jak krásné jsme, my to můžeme spatřit sami. Nepotřebujeme, aby nám někdo říkal, jaká dělat rozhodnutí, my nasloucháme svému vnitřnímu hlasu. Podporu získáváme ze svého srdce a také nám matka Země dala stromy a řeky, jejichž síla a moudrost je nám vždy přítomna. I když zrovna nemáme muže, který by nám, říkal, že nás miluje, cítíme lásku všude kolem.

My chceme takového muže, který nás bude respektovat, ctít, milovat a přijímat takové jaké jsme. Protože umíme být šťastné bez muže, ale přeci jen s nimi je ten život krásnější. Pokud my jsme schopny dát muži respekt a lásku, zasloužíme si to přeci přijímat i zpátky. Čím více lásky a pozornosti - té opravdové, je ženě věnováno - tím víc kvete.

Na světě je spousta probuzených žen a probuzených mužů. Těch, kteří se dívají a opravdu vidí, těch kteří se dotýkají a opravdu cítí. Těch, kteří ví, že láska je jemná, trpělivá a někdy je těžké ji udržet.

Žena nemůže být zlomena a pokořena, dokud to sama nedopustí. A pokud to dopustí, pokud ji něco zlomí, povstane ještě silnější, protože tak se rodí opravdové bojovnice světla. V pokoře s velkou vnitřní silou. Pokud všechny ženy probereme svou sílu, inspirujeme tak muže, aby učinili totéž.

Muži jsou úžasní. Když se chlapci přemění v muže - silné, statečné, takové kteří milují, kteří ví, že být zranitelným vyžaduje odvahu, kteří ví, že jsou zde, aby si života vážili a oslavovali ho. Ti co si váží žen i matky přírody, to jsou Muži.

Jestliže žena i muž dávají lásku kolem sebe už jako jednotlivci, pomáhají už jako jednotlivci, představte si, co vznikne, až se spojí - nekonečný proud lásky.

Ženy buďme ve své síle a lásce doma.

Milujme <3

Anna Gaia Rose